Dernek Üyeliği

Dernek üyeliği Etnomüzikoloji Derneği Tüzüğünde madde 3’de yer alan koşulların yanı sıra (Madde 3-Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz. Derneğe kurumsal üyelik mümkündür. Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir. Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir)

 

Dernek Banka Hesap Bilgilerimiz:

IBAN: TR85 0001 2001 3290 0016 1000 35
Şube kod: 1329
Hesap No: 16100035
Halkbank Bursa Uludağ Ünv. Şubesi

Üyelik ilk giriş ödentisi: 250 TL,

Yıllık: 100 TL,

Öğrenci: Giriş: 250, yıllık: 100 olup dernek çalışmalarında aktif çalışacak öğrencilerden durumlarını belirtmeleri halinde ücret alınmayacaktır.

Kurumsal üyelik: Yukarıda yer alan miktarların iki katı tahsil edilir.

Dernek üyeleri yılda iki kez yayınlanacak olan hakemli dergiye ücretsiz sahip olur. Etnomüzikoloji Derneği çalışmalarının yanı sıra Türkiye ve dünyada etnomüzikoloji ile ilgili olarak gerçekleşecek tüm faaliyetler hakkında mail yoluyla bilgilendirilir. Dernek web sayfası üzerinden yayınlanacak olan makale, çeviri e-kitap, alan kayıtları audio-video linklerine erişim sağlar.

etnomuzikoloji-dernegi-uye-basvuru-formu.pdf