Board of Management

Yönetim Kurulu Başkanı:
Özlem Doğuş Varlı (Uludağ Üniversitesi Müzik Bölümü/Türk Müziği Teorisi ve Etnomüzikoloji)

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı:
Okan Murat Öztürk (Başkent Üniversitesi Müzik Bölümü)

Üye:
Mehmet Fırat Kutluk (Dokuz Eylül Üniversitesi Müzik Bilimleri Fakültesi)

Genel Sekreter:
Mehmet Uzun (Basın ve Halkla İlişkiler Uzmanı – Osmangazi Belediyesi)

Sayman:
Mahmut Cemal Sari (Uludağ Üniversitesi Türk Müziği Teorisi ve Etnomüzikoloji Yüksek Lisans Öğrencisi)