Süreli Yayınlar

Yılda iki kez ISSN - ISBN nosuyla hakemli dergi yayınlanır. Dergi adı Etnomüzikoloji Dergisi (Türkiye)’dir.

GENEL BİLGİLENDİRME

Etnomüzikoloji Derneği’nin yayını olan Etnomüzikoloji (ISSN-ISBN ), yılda iki defa yayınlanan hakemli bir dergidir. Derginin yayın dili Türkiye Türkçesi ve İngilizce’dir. Dergide yaygın olarak tanımlanan etnomüzikoloji ve müzikolojinin diğer dallarında özgün araştırmaya dayalı ya da kuramsal makaleler, lisansüstü tezden üretilmiş makaleler, röportajlar, yayınlanmış kitap ve müzik kaydı için değerlendirme yazıları yayınlanır. Daha önce yayınlanmış makalelerin çevirileri dikkate alınmaz. Katkıda bulunanların derneğe üye olması gerekmez. Derginin önceden duyurulmuş temasına ve yazım kurallarına uygun olarak hazırlanacak makale ve röportajlar ile sayılan diğer yazı türleri e-posta adresine gönderilir. Dergiye gönderilen yazıların incelenmesinde çift kör hakemlik sistemi uygulanır. Yazıların değerlendirme süreci sırasıyla, Baş Editör ve Yayın Kurulu incelemesi (genel), Teknik Editör incelemesi (yazım kuralları), hakemlerin incelemesi (içerik), Baş Editör ve Yayın Kurulu’nun son kararı biçimindedir. Yazım kurallarına uymayan tüm yazılar teknik editör incelemesinden sonra bir defaya mahsus düzeltilmek üzere yazarına gönderilebilir. Düzeltildiği tespit edilen yazılar yeniden değerlendirmeye alınabilir. Dergide yayınlanan yazıların te’lif hakları Etnomüzikoloji Derneği’ne aittir. Yazarlar yazılarını gönderdiklerinde bunu kabul etmiş sayılırlar.

YAZIM KURALLARI

1. Başlık

Her yazının yazıldığı dilde on beş kelimeyi geçmeyen başlığı bulunmalıdır. Ana başlık 14 punto, baş harfleri büyük, koyu (bold) yazılmalı ve sayfaya ortalanmalıdır. Diğer başlıklar 12 punto, baş harfleri büyük, koyu (bold) yazılmalı ve “TAB” tuşu ile paragraf hizasında olmalıdır. Lisansüstü tez makalelerinin ana başlığına * sembolü ile dipnot konulmalı ve “birinci yazarın yüksek lisans veya doktora tezinden üretilmiştir” ibaresi yer almalı, ilgili tez bilgileri kaynakçada verilmelidir.

2. Yazar Ad(lar)ı ve Adres(ler)i

Yazı başlığının altında olmalı ve sayfaya ortalanmalıdır. Soyadın tamamı büyük harflerle yazılmalı, yazarın ünvanı, kurumu ve elektronik posta adresi dipnotta * sembolü ile belirtilmelidir. (Lisansüstü tezden üretilen makalelerde danışman onayı ve iki yazarlı olmalıdır. Danışman adları ikinci sırada yer almalıdır).

3. Özet ve Anahtar Kelimeler /

Türkçe makalelerde Türkçe ve İngilizce özet, İngilizce makalelerde ise sadece İngilizce özet olmalıdır. Özetler çalışmanın amacını, yöntemini ve sonuçlarını yansıtmalıdır. Özet 100-150 kelime arasında olmalıdır. Özetin bir satır altına 5 kelimeden oluşan Türkçe anahtar kelimeler yazılmalıdır. Ayrıca özetin, başlığının ve anahtar kelimelerin İngilizceleri de bulunmalıdır.

4. Ana Metin

Makaleler, IBM uyumlu bilgisayar ve Microsoft Word yazılım programı kullanılarak yirmi beş sayfayı geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Sayfa yapısı A4 ebadında, kenar boşlukları sağdan, soldan, üstten ve alttan 3 cm, metin 1,5 satır aralığı ve iki yandan hizalı, paragraf arası boşluğu, öncesi ve sonrası 6 nk olmalıdır. Sayfa numarası sayfanın alt sağına verilmelidir. Makalede Book Antique yazı karakterleri kullanılmalı, satır sonunda heceleme yapılmamalıdır. Paragraf başlarında bir “TAB” tuşu kullanılmalıdır. Makaleler belirli bir problem/amaç ve yöntem doğrultusunda açık ve yalın bir biçimde yazılmalı, amaç ve kapsam dışına taşan gereksiz bilgilere yer verilmemelidir. Bir makalede sıra ile özet, ana metnin bölümleri (Giriş ve Sonuç dahil), kaynakça ve (varsa) ekler bulunmalıdır. “Giriş” içinde sırasıyla makale konusunun problemi/amacı ve yöntemine dair bilgiler verilmeli, diğer alt başlıkların kullanımı çalışmanın türüne ve konunun gereğine bağlıdır. Belli bir düzen sağlamak amacıyla ana, ara ve alt başlıklar kullanılabilir.

5. Şekil, tablo ve fotoğraflar:

Şekil, tablo ve fotoğraflar (yüksek çözünürlüklü ve JPG) yazım alanı dışına taşmamalı, gerekiyorsa her biri ayrı bir sayfada yer almalıdır. Bunlar numaralandırılmalı ve makale yazım diline göre adlandırılmalıdır. Şekil ve fotoğraf no. ve adları kendisinin alt tarafına, tablo no. ve adları kendisinin üst tarafına yazılmalıdır.

6. Kaynak Gösterme / References Formatting

Tüm kaynak gösterim biçimi aşağıda linki verilen APA 6.0 basımına göre yapılmalıdır.
http://www.tk.org.tr/APA/apa_2.pdf (Türkçe)

All references formatting should be done according to APA 6.0 edition linked below:
http://student.ucol.ac.nz/library/onlineresources/Documents/APA_guide_2015.pdf


Yayınlanan Dergiler