Duyurular

 

19.07.2018 Tarihinde Yayınlandı

Makale Çağrısı - Hegemonya ve Müzik

Etnomüzikoloji Derneği

ETNOMÜZİKOLOJİ DERGİSİ

Yıl 2 Sayı 3 Hegemonya ve Müzik

 

Makale Çağrısı

Editör: Doç. Dr. Okan Murat Öztürk

(Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Müzikoloji Bölümü)

 

Makale Teslimi İçin Son Tarih: 31 Aralık 2018

 

Hegemonya, iki-yüzlüdür: bir yanda tahakküm ve boyunduruk, öteki yanda ise rıza ve boyun eğme vardır. Kişi, kavram veya tutum ölçeğinden, uluslararası ilişkilere; bilim, kültür, sanat ve felsefeden küresel siyaset ve ekonomiye dek, her alanda varlık gösteren hegemonya, yaşanan bir olgudur. Hegemonyadan kaçış adeta imkânsızdır; boşluk kabul etmeyen bir doğa ve işleyişe sahiptir. Her durum ve şartta, bütün anlam, kapsam ve işlevleriyle tamamen açıklanabilir nitelikte olmasa da hegemonya varlığı hissedilebilen, görülebilen, işitilebilen ve sezilebilen bir olgudur. Bu nedenle de bilimsel araştırmalarda hegemonyayı gözlemek; çeşitli göstergeler üzerinden analiz etmek; nasıl işlediğini anlamak ve yorumlamak mümkündür.

Hegemonya ve müzik arasında, tarihin her döneminde karşılıklı ve güçlü ilişkilerin mevcut olduğu çok iyi bilinmektedir. Müzikte ortaya çıkan çeşitli tarz, tür, eğilim, tutum ve beğenilerin, kimlik ve aidiyet gibi bileşenlerle birlikte, hegemonya çalışmaları açısından çok önemli göstergeler oluşturduğu bir gerçektir. Başka bir ifadeyle müzik üzerinden, hegemonyanın bizzat kendisini ve hatta hegemonya kurmadaki iktidar mücadele ve ilişkilerini analiz etme imkânı vardır. Bu anlamda müzik ve etrafında şekillenen kavram, alan, olgu ve süreçler dizisi, hegemonya çalışmalarına büyük oranda malzeme sağlamakla kalmayıp aynı zamanda bizzat kendisi müstakil bir inceleme ve araştırma alanı oluşturur.

Etnomüzikoloji Dergisi, bu sayısında, hegemonya meselesini müzik alanı üzerinden ele alıyor. Etnomüzikoloji kapsamında multidisipliner bir içeriğe sahip olacak olan bu sayı, hegemonyanın müziği nasıl kullandığına ve müzik üzerinden hegemonyanın nasıl kurulup işletilebildiğine odaklanıyor.

Makale yazım kuralları için: http://www.etnomuzikoloji.org/sureli_yayinlar

Makale gönderimi ve olası sorular için: okan_murat_ozturk@hotmail.com

Teknik soru veya bilgilenme için: info@etnomuzikoloji.org

 

 

 

 


Paylaş