Kurucular / Yasemin ATA

Dr. Yasemn ATA


Yasemin Ata (Dr.) 2015 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Müzik Bilimleri Anabilim Dalı’nda “Müzisyen Beyni ve Beyaz/Gri Madde Yapılarındaki Farklılıklar: Bir DT-MRI Çalışması” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. Lisansüstü eğitimi süresince sempozyum, konferans ve çalıştay olmak üzere ulusal ve uluslararası pekçok bilimsel etkinlikte katılımcı ve davetli konuşmacı olarak yer aldı. Temel çalışma alanları olan bilişsel müzikoloji ve etnomüzikoloji alanlarında yayınları bulunan üye, çalışmalarını Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü’nde sürdürmektedir.