Kurucular / Seyit YÖRE

Doç. Dr. Seyit YÖRE


Kayseri doğan Yöre, çalışmalarını müzikolog, besteci ve yorumcu olarak sürdürmektedir. Aldığı özel müzik derslerinden sonra Lisans (BA) eğitimini Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Ankara Devlet Konservatuvarı (ADK) Müzikoloji Bölümü, Etnomüzikoloji ve Folklor ABD'ında, yüksek lisans (MA) eğitimini ise HÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Etnomüzikoloji ve Folklor ABD'ında tamamlayan (1997-2005). Doktora (PhD) eğitimini ise SÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü GSE ABD'ında tamamlayan (2010) Yöre, HÜ ADK Müzikoloji Bölümü’nde, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi GSEB Müzik Öğretmenliği ABD’ında Öğretim Görevlisi (2003-2004) ve SÜ Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı’nda Sahne Sanatları Bölümü öğretim üyesi ve Müzik Bölümü Başkanı olarak çalıştı (2007-2016).

Yöre, hâlen kurucularından biri olduğu İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Etnomüzikoloji ve Folklor ABD'ında öğretim üyesidir. Çeşitli konularda müzikolojik yayınları bulunan Yöre, 2017’de kurulan Etnomüzikoloji Derneği’nin de kurucu üyelerindendir.