Kurucular / Özlem Doğuş VARLI

Doc. Dr. Özlem Doğuş VARLI


İstanbul'da doğdu ve ilk, ortaöğretimini İstanbul’da tamamladı. 1998'de İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı’nda lisans eğitimini tamamladı. 2008'de İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü (MİAM) bünyesinde Etnomüzikoloji programından Anatolian Turkoman Women Identity and Music isimli çalışmasıyla mezun oldu. 2008'de aynı enstitü içinde Müzikoloji ve Müzik Teorisi Anabilim Dalı'ndan Kültürel Değişim Süreci ve sürecin Kadın Kimliği ve Müziğine Yansıması isimli teziyle doktorasını tamamladı. 2009'da Karadeniz Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda kurucu öğretim üyesi olarak göreve başlayan Doğuş Varlı, Müzikoloji Bölümü'nde öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam etti. Post-doktora araştırma projesini Prof. Dr. Martin Stokes’un danışmanlığında Oxford Üniversitesi'nde tamamladı. 2014 yılından itibaren Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Ana Sanat Dalı öğretim üyesi ve ana sanat dalı başkanlığı görevini sürdürmekte olan Doğuş Varlı 2017 yılında kuruluna Etnomüzikoloji Derneği kurucu başkanıdır.

Çalışma alanları müzik ve toplumsal cinsiyet, müzik ve ritüeller, arşiv çalışmaları, geleneksel müziklerde transkripsiyon, popüler kültür ve müzik çalışmaları, halk müziği, göç ve vokal performans kültürel yapı analizleri konuları üzerinedir.

Birçok yurt içi yurt dışı sempozyumlarda bilimsel sunumlar gerçekleştiren Varlı'nın ayrıca yayınlanmış olan kitap çalışmaları; “Fadime Kimdir?” isimli çok yazarlı kitapta "Fadimelerin Ağlamaları" başlıklı kitap bölümü (2008), Lambert Publication tarafından yayınlanan "Anatolian Turkoman Women's Identity and Music" kitabı (2012), “İllüzyon – Cumhuriyet’in Klasik Müzik Serüveni” adlı kitapta kitap bölümü, , ed: Fırat Kutluk (2016), “Müzik ve Kadın” adlı kitapta kitap bölümü (2016), (ed. Şehvar Beşiroğlu&Şeyma Ersoy Çak) şeklindedir.

1993-2000 yılları arasında tiyatro oyunculuğu da yapan Doğuş Varlı, müzikal başrol oyuncusu olarak da görev aldı.

Halk müziği ve dünya halk müzikleri(vokal) icracılığının yanı sıra, birçok albümde solistlik, ve koro şefi olarak çalışmalar yapmıştır.