Kurucular / Onur Güneş AYAS

Doç. Dr. Onur Güneş AYAS


1981 yılında Edirne’de doğan Güneş Ayas 2005 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktorasını aynı üniversitenin sosyoloji bölümünde tamamladı. 2010 yılında Bakırköy Türk Musikisi Vakfı Konservatuarı’ndan mezun oldu. 2001 yılından itibaren çeşitli yayınevlerinde editör, yayın yönetmeni ve çevirmen olarak çalıştı. Kemal H. Karpat’ın daha önce Türkçe’de yayınlanmamış makalelerini yedi kitap halinde derledi, çevirdi ve yayına hazırladı. Editörlüğünü yaptığı birçok kitabın yanı sıra, şimdiye dek sosyal bilimlerin farklı dallarında yirminin üzerinde kitap tercüme etti. Bunlar arasında Daniel Goffman, Virginia Aksan, Carter Findley, Arnaldo Momigliano, Werner Jaeger, Asin Palacios, James Gelvin gibi önemli tarihçi ve düşünürlerin kitapları yer almaktadır. Türk ve Rus modernleşmesi, oryantalizm, post-kolonyalizm, edebiyat ve müzik sosyolojisi gibi alanlarda ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde çeşitli makaleler ve kitap bölümleri kaleme aldı. Ayrıca Dostoyevski’de Batı Sorunu: Rus Ruhu ve Evrensellik (2010), Musiki İnkılabı’nın Sosyolojisi: Klasik Türk Müziği Geleneğinde Süreklilik ve Değişim (2014), Barbar Batı: Bir Aimé Césaire Kitabı (2015) ve Müzik Sosyolojisi: Sorunlar-Yaklaşımlar-Tartışmalar adında dört kitabı vardır. Musiki İnkılabı’nın Sosyolojisi: Klasik Türk Müziği Geleneğinde Süreklilik ve Değişim kitabıyla Kültür Bakanlığı ve Beyoğlu Belediyesi tarafından 2015 yılında Yılın Türk Müziği Yazarı ve Kitabı dalında Itri ödülüne layık görülmüştür. 2012 yılından beri Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde çalışmaya devam eden Güneş Ayas Kültürel Kuram, Müzik Sosyolojisi, Postmodernliğin Sosyolojisi, Sosyolojiye Giriş, Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler ve Siyasal İdeolojiler gibi dersler vermektedir.