Kurucular / Okan Murat ÖZTÜRK

Doç. Dr. Okan Murat ÖZTÜRK


Makam Müziğinde, Ezgi ve Makam İlişkisinin Analizi ve Yorumlanması İçin Yeni Bir Yaklaşım: Perde Düzenleri ve Makamsal Ezgi Çekirdekleri başlıklı doktora tezini, 2014 yılında, İTÜ SBE Müzikoloji ve Müzik Teorisi programında tamamladı. Başlıca ilgi alanlarını oluşturan geleneksel mûsikîyi bütün olarak ele alıp analiz etme, makam kültürünü tarihsel nazarî modeller üzerinden yorumlama ve Tanzimat’tan beri yaşanan “medeniyet değiştirme” sürecinde Türkiye’de ortaya çıkan siyasi ve kültürel dönüşümleri mûsikî üzerinden değerlendirme konularında çeşitli makale, bildiri, kitap ve kitap bölümleri kaleme aldı. Uluslararası düzeyde çeşitli kongre, sempozyum, panel ve seminerlerin düzenlenmesinde görev aldığı gibi, katılımcı olarak da yer aldı. Bağlama ailesi, lavta ve tanburla geleneksel icra üslûpları kapsamında albüm kayıtları, konserler, radyo-tv programları ve atölye çalışmaları gerçekleştirdi. TRT’de yayınlanan Katre ve Anonim adlı TV programlarında sunucu-icracı olarak yer aldı. Türkiye’nin Sesi Radyosu, TRT Türkü ve Memleketim FM’de Eski Havalar programını hazırlayıp sundu. Uygulamalı tarihsel müzikolojinin dünya çapındaki seçkin örneklerinden birini oluşturan Hattuşa projesinde müzik yönetmeni ve yorumcu olarak görev aldı. Aynı proje kapsamında düzenlenen akademik seminerlerde, Anadolu müzik arkeolojisi ve bağlama-tipli çalgılar konusunda sunumlar gerçekleştirdi. 1988’de Bengi Bağlama Üçlüsü’nü kurdu. Kültür Bakanlığı’nda ve TRT’de sanatçı olarak çalıştı.

Zeybek Kültürü ve Müziği adlı kitabı 2006’da yayımlandı. Soundscapes of the Turkic Speaking World (2017), İllüzyon (2016), Tanbûrî Cemil Bey’e Armağan (2016), Maqam Traditions (2016), Writing the History of ‘Ottoman Music’ (2015), In Which Direction is Music Heading? (2014), Maqam (2012) başlıklı eserlerde yazar olarak yer aldı. Türkiye’de Müzik Kültürü (2008) ve Kırşehirli Edvarı (2014) adlı yayınlarda editörlüğün yanı sıra çevirmenlik ve yazarlık da yaptı. Halen Başkent Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda öğretim üyesidir. Kitapları dışında yayımlanmış onlarca müzik CD’si, belgesel müzikleri ve tv-radyo program kayıtları bulunmaktadır. Uluslararası Geleneksel Müzik Konseyi (ICTM) ve Müyorbir üyesidir.