Kurucular / Mahmut Cemal SARİ

Mahmut Cemal SARİ


Mahmut Cemal Sari Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Müziği Teorisi ve Etnomüzikoloji programında yüksek lisans öğrencisidir. Lisans eğitimini Ege Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Türk Halk Müziği Bölümünde tamamladı. Bağlama eğitimine 4 yaşında başlayan Sari, Güzel sanatlar lisesinde eğitimine devam etmiştir. Çeşitli müzik topluluklarında yer almaktadır. Ozan SARİ ile birlikte kurdukları "İki Saz Bir Ses"in yanısıra, Uludağ Makam, Aşıkane ve Üçleme bu gruplardan bazılarıdır. Özlem Doğuş Varlı’nın danışmanlığında yürüttüğü yüksek lisans tezinin yanı sıra, çalışma alanları; geleneksel çalgıların icra metotları, Türkiye’de Alevi müziği, Anadolu’da sohbet geleneklerinde müzik, Bursa’ya göç eden Suriye’lilerde müzik ve kültürel kimlik şeklindedir. Ayrıca Etnomüzikoloji Derneği kurucuları arasında ve yönetim kurulu üyesidir.