Kurucular / Fırat KUTLUK

Prof. Dr. Fırat KUTLUK


1994 yılında “Türkiye’deki Pop Müzik Akımlarının Kültürel Çözümlemesi” başlıklı teziyle doktorasını verdi. Çeşitli müzik ve sanat dergilerinde yazıları yayımlandı, ulusal ve uluslararası sempozyumlarda bildirilerini sundu. Çok sayıda sempozyumun düzenlenmesine öncülük etti. Yeni Müzik konusunda konferanslar verdi. TRT Radyo III’de müzik programları yaptı (halen yapmakta). Müzik ve Politika (1997), Müziğin Tarihsel Evrimi (1997), In Which Direction is Music Heading? Cultural and Cognitive Studies in Turkey (2015), İllüzyon: Cumhuriyetin Klasik Müzik Serüveni (2016) ve Müzikte Cinsellik ve Toplumsal Cinsiyet (2016) başlıklı yayımlanmış beş kitabı bulunan yazar, halen Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri Bölümü'nde öğretim üyesidir. Kutluk, kurucusu olduğu DABMER’in (Dokuz Eylül Üniversitesi Akustik Araştırmalar Merkezi) yöneticiliğini de yapmakta.