Duyurular

 

01.08.2020 Tarihinde Yayınlandı

Etnomüzikoloji Dergisi 6. sayı (Yıl:3 /V:2) Makale Çağrısı

Etnomüzikoloji Dergisi altıncı sayısında etnomüzikoloji alanındaki yeni yaklaşımları ve çalışma alanlarını  içeren makaleleri davet etmektedir. Gönderilecek makalelerde etnomüzikolojinin  geçmişten bugüne gelen genel çıkarımlarının yanı sıra günümüz uyarlamalarını içeren teorik yaklaşımları  içermesi hedeflenmektedir. Çift müziklilik (bi-musicality), kültür içinde/kültür olarak müzik (music as/in culture), içeriden/ dışarıdan olma (insider/outsider), tüm müzik türlerinin kültürel bağlam fenomeni çerçevesinde incelenebileceği, transkripsiyon teknikleri gibi disiplinin ilk zamanlarından bugüne sürdürülen veya terkedilip yerine “yeni” argümanların sunulabileceği çalışmaların değerlendirileceği bir sayı oluşturulması hedeflenmektedir. 

 

Yaz dönemi sayısı olarak planlanan altıncı (6.) sayı, aynı zamanda üçüncü yılın ikinci sayısı olarak, hakemli bilimsel dergi olma sıfatını taşımaktadır. Makalelerin son gönderilme tarihi 7 Eylül 2020 olup, dergipark adresinin yanı sıra info@etnomuzikoloji.org veya etnomuzikolojidernegi@gmail.comadresleri de kullanılabilir. Gönderilecek makalelerin formatı özgün makale, derleme, çeviri yazım, kitap, cd eleştiri yazıları şeklinde, İngilizce-Türkçe olabilmektedir. Gönderilen her yazının etnomüzikoloji literatürüne sağlayacağı katkıya inanıyor ve dernek olarak değerli yazılarınızı bekliyoruz. 

 

Etnomüzikoloji dergisine Dergipark ve Etnomüzikoloji Derneği web sayfasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca derginin basılmış şeklini almak için e-mail gönderebilirsiniz. 

Dergimiz ASOS INDEX tarafından taranmaktadır. 

https://dergipark.org.tr/tr/pub/etnomuzikoloji

http://www.etnomuzikoloji.org

Saygılarımla…

Prof.Dr. Özlem DOĞUŞ VARLI

6. Sayı Editörü

 

 

 


Paylaş